Menu

Danh mục tin

09/10/2023

Người Tày Văn Bàn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt cổ, dân tộc Tày có nhiều truyền thống lâu đời và bản sắc văn hóa đặc sắc. Là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt cổ, dân tộc Tày có nhiều truyền thống lâu đời và bản sắc văn hóa đặc sắc.
See details
Customer support
Thai Hai village welcomes you!
Thank you for visiting, please leave your information in the form or contact the hotline below for the fastest advice!

Reception 1

0832191284

amthucthaihai.tn@gmail.com

Ready to support

Reception 1

Reception 2

0975585869

banlangthaihai@gmail.com

Ready to support

Reception 2

Reception 3

0832191284

amthucthaihai.tn@gmail.com

Ready to support

Reception 3
Request submission form
Please let us know your wishes. We will contact you immediately.