HOTLINE:

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện
Thái Hải Thái Nguyên - 17/05/2016 - 0 bình luận

Với không gian thiên nhiên tươi xanh, cơ sở vật chất đảm bảo, cùng với sự nồng hậu và mến khách, Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải đã vinh dự được tin tưởng lựa chọn nhiều sự kiện quan trọng như:

-Một trong những điểm tổ chức chính thức của  Festival Trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

-Địa điểm tổ chức chính thức Khai mạc mùa Du lịch Thái Nguyên, năm 2015

-Địa điểm tổ chức Hội thảo khoa học trong khuôn khổ Liên hoan Trà Thái Nguyên lần thứ ba, năm 2015

-Địa điểm tổ chức ngày hội công ty, ngày hội của tổ chức của nhiều đơn vị với quy mô đến 500 người tham dự

Tin tức