HOTLINE:

Tin tức

LỄ Khai trương "Khu bảo tồn Làng nhà sàn sinh thái Thái Hải"

LỄ Khai trương "Khu bảo tồn Làng nhà sàn sinh thái Thái Hải"

Thái Hải Thái Nguyên - 18/10/2011 - 0 bình luận

Sáng ngày 15/10/2011, Công ty TNHH Thái Hải đã chính thức Khai trương " Khu Bảo Tồn Làng Nhà Sàn Sinh Thái " tại Xóm Mỹ Hào - Xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên -Tỉnh Thái...

Xem thêm

Tin tức