HOTLINE:

Nghỉ theo người

Nghỉ theo người
Thái Hải Thái Nguyên - 17/05/2016 - 0 bình luận

Đây là hình thức mà chi phí tính theo số người, thường dành cho khách lưu trú một mình hoặc với nhóm nghỉ có số người ít. Với hình thức này, đôi khi sẽ phải ghép người ở cùng nhà với các đoàn khác (trong trường hợp có nhiều đoàn đặt). Hình thức này phù hợp với những người không có như cầu cao về không gian riêng tư và thích giao lưu. Tuy nhiên cũng chỉ ghép tối đa người của 3 đoàn khác nhau.

Chi phí:

Tin tức