HOTLINE:

Thông tin liên hệ

Du lịch

Điện thoại: 0975585869; Email: dulich@thaihai.vn

Các vấn đề tổng hợp liên quan đến du lịch cho khách có nhu cầu tổng hợp (như tham quan, vui chơi giả trí, trải nghiệm, hội họp, lưu trú, ẩm thực, giao lưu văn nghệ…)

 

Ẩm thực

Điện thoại: 0914813339; Email: amthuc@thaihai.vn

Các đoàn có nhu cầu riêng về ẩm thực như không gian, món ăn và các nhu cầu phụ trợ khác nếu cần

 

Bán hàng

Điện thoại: 0975585869; Email: dacsan1@thaihai.vn

Mua theo số lượng lớn hoặc đặt hàng các sản phẩm tại Khu bảo tồn (rượu dân tộc, chè Thái Nguyên, nước đóng chai, thực phẩm sạch, bánh dân tộc…)

 

Truyền thông

Điện thoại: 0328889150; Email: marketing@thaihai.vn

Các vấn đề về marketing, truyền thông, báo chí, quảng bá; các sự kiện truyền thông liên quan

 

Hỗ trợ khách quốc tế

Điện thoại: 0977723765; Email: tourism@thaihai.vn

Hỗ trợ, trao đổi với khách nước ngoài có khả năng tốt về tiếng Anh, nhưng không biết tiếng Việt, hoặc sử dụng chưa thành thạo

 

KHU BẢO TỒN LÀNG NHÀ SÀN DÂN TỘC SINH THÁI THÁI HẢI

Mỹ Hào – Thịnh Đức – Tp.Thái Nguyên – Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3901862

 

Các trang thông tin liên quan

 

Facebook Thái Hải   *   Youtube Thái Hải

 

Tin tức