HOTLINE:

Mativa Thibaut (Bỉ)

Mativa Thibaut (Bỉ)
Thái Hải Thái Nguyên - 18/07/2013 - 0 bình luận

Thật tuyệt vời được sống như là người Thái Hải, như là một thành viên của gia đình Thái Hải. Nhiều hoạt động khác nhau, những ngôi nhà xinh đẹp, quang cảnh tươi đẹp, những con người tuyệt vời, và tôi hạnh phúc khi ở nơi này.  

Tin tức